คู่มือการใช้งานระบบ MOPH FDH Ver2.0

หลักเกณฑ์ทางบัญชีของกรม

แบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ

สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับคนไทย พ.ศ. 2562

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติ-วินัยการเงินการคลังของรัฐ

 ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง2562

 ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง2563

 ระเบียบเงินบำรุง สธ ฉบับที่ 1

 ระเบียบเงินบำรุง สธ ฉบับที่ 2

 ระเบียบเงินบำรุง สธ ฉบับที่ 4

 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

 แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและการส่งหลักฐานใบสำคัญเพื่อชดใช้คืนเงินยืมเงิน

 กระบวนงานในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ

 ว 3653 ทะเบียนคุมสินค้าและวัสดุ

Banner GJ01052566  

banner 01รับเรื่องร้องเรียน

678620
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
61
279
677833
1081
2077
678620

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007