11.คำสั่งมอบหมายข้าราชการ_1499-2566 

10.คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 931/2566 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9.คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 930/2566 เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.คำสั่งกรมฯ เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7.คำสั่งกรมฯ เรื่องจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงาน

6.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

5.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน

4.คำสั่งกรมฯ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมฯ สั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมฯ

3.คำสั่งกรมฯ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกรมฯ

2.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง

1.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

Banner GJ01052566  

banner 01รับเรื่องร้องเรียน

676989
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
44
377
675988
1527
2033
676989

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007