11.คำสั่งมอบหมายข้าราชการ_1499-2566 

10.คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 931/2566 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9.คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 930/2566 เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.คำสั่งกรมฯ เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7.คำสั่งกรมฯ เรื่องจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงาน

6.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

5.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน

4.คำสั่งกรมฯ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมฯ สั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมฯ

3.คำสั่งกรมฯ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกรมฯ

2.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง

1.ขอแจ้งเวียนคำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

Banner GJ01052566

662552
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
21
40
662041
976
1341
662552

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007