!!! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประชุมปิดการตรวจสอบด้านระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS และด้านการจำหน่ายพัสดุ
ประชุมจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566
หารือจัดทำแผนตรวจสอบ ประจำปี2566 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ประชุมตรวจสแบภายในครั้งที่ 9/2565 (ครั้งที่ 11)
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
ประชุมปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประชุมปิดการตรวจสอบภายในด้านการรับและการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.พท เพื่อสุ่มตรวจการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินบำรุงและการบริหารจัดการเกี่ยวกับคลังยาสมุนไพร
ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565
ประชุมปิดตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมการบริจาคโลหิต และกิจกรรม Big Cleaning Day)
ประชุมปิดการตรวจสอบด้านการ รับ-จ่าย เงินบำรุงของ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
ตรวจดำเนินงานโครงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 ณ สสจ.สระบุรี
ตรวจดำเนินงานโครงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 ณ สสจ.เพชรบุรี
ตรวจดำเนินงานโครงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 ณ สสจ.ฉะเชิงเทรา
ตรวจดำเนินงานโครงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 ณ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ตรวจดำเนินงานโครงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 ณ สสจ.ปทุมธานี
ตรวจดำเนินงานโครงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 2564 ณ สสจ.นครนายก
แนะนำกรมการแพทยืแผนไทยฯ

Loading...

  bank bannerprice cockpit53  
  km banner53 13font go-thai-mail  
    rusiedotton    
062710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
86
207
62011
2592
16591
62710

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007